Zgłoś atrakcje

Zapraszamy wszystkich chętnych do poprowadzenia atrakcji w czasie trwania imprezy!

Masz pomysł na prelekcje, konkurs, warsztaty lub pokaz? Dołącz do nas w tworzeniu Genshin Meeta!

Formularz dla Twórców Atrakcji: https://forms.gle/ZNAeF7QQgXgjaMw26

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Regulamin twórców atrakcji

1.  Osoby chętne do poprowadzenia atrakcji powinny zgłosić się za pomocą formularza: https://forms.gle/ZNAeF7QQgXgjaMw26 wypełniając wszystkie wymagane pola. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia. Zgłoszenia będą akceptowane w dwóch turach - 31.03 i 30.04

2. Po zamknięciu naboru organizatorzy zobowiązani są powiadomić wszystkich twórców atrakcji o tym, czy zostali przyjęci. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zadecydowania które zgłoszenia zostaną przyjęte.

Podpowiedź: Chcemy by na imprezie każdy znalazł coś dla siebie, dlatego mamy nadzieję zapewnić jak najwięcej różnorodnych atrakcji. W przypadku zgłoszenia dwóch podobnych atrakcji będzie kontaktować się z twórcami tak by można było dokonać modyfikacji swojego planu lub zgłosić inną atrakcję.

2. Twórcy atrakcji nie muszą dokonywać rezerwacji wejściówki ani nie uiszczają opłaty za uczestnictwo.

3. Twórca atrakcji powinien 5-10 minut przed rozpoczęciem zacząć przygotowania do prowadzenia atrakcji. W tym czasie powinien nie przeszkadzać w trwaniu poprzedniej atrakcji.

4. Ostatnie 5-10 minut powinno zostać przeznaczone na pytania lub dyskusję, dając możliwość twórcy kolejnej atrakcji na przygotowanie się. 

5. Brak sprzętu, na który twórca atrakcji zgłosił zapotrzebowanie, należy zgłosić przed rozpoczęciem atrakcji do dowolnego napotkanego helpera lub organizatora.

6. Atrakcje powinny być skierowane do szerokiej publiczności, nie zawierać treści dla dorosłych.

Prelegent powinien zachować kulturę osobistą w trakcie prowadzenia atrakcji.