Zgłoś chęć pomocy

Jeśli chcesz współtworzyć z nami wydarzenie, pomóc w przygotowaniu imprezy,  logistyce i pilnowaniu porządku, to zapraszamy do współpracy!

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/6ckGLBn45rGwcuPC8

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu helperów_ek.

Regulamin helperów_ek:

Obowiązki helperów zostaną rozdzielone z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.

Każdy z helperów będzie pełnił dyżur w wybranym przez siebie przedziale czasowym.

Na dyżur składa się kontrola czy twórcy atrakcji nie mają problemu z rozpoczęciem swojej atrakcji, ogłoszenie rozpoczynających się atrakcji,  sprawdzenie czy na korytarzu i w toaletach panuje porządek, uzupełnienie brakujących materiałów. Dodatkowo rozdzielone zostaną pozostałe funkcje ( akredytacja, obsługa gier terenowych )