Zgłoś stoisko

Jeśli jesteś artystą, tworzysz rękodzieło i chcesz wystawić swoje towary podczas wydarzenia to zapraszamy do współpracy!  

https://forms.gle/cDT7yvFS1Y8HEbjBA

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu!

Regulamin wystawców Genshin Meet Windblume

1. Osoby chętne do wystawienia swojego stoiska powinny zgłosić się za pomocą formularza dla wystawców https://forms.gle/cDT7yvFS1Y8HEbjBA , wypełniając wszystkie wymagane pola. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia, lub do wypełnienia się listy wystawców. Zgłoszenia będą akceptowane w dwóch turach - 31.03 i 30.04. 

2. Przyjmowane będą stoiska, które prowadzą wystawę lub sprzedaż artykułów używających wzorów lub grafik własnego autorstwa, posiadających pisemną zgodę autora grafiki na sprzedaż (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyrywkowego kontaktowania się z autorami, w celu dopytania czy zgoda została udzielona), lub używających wzorów wykonanych na podstawie oryginalnych grafik Genshin Impact w pewnym stopniu przetworzenia. Towary korzystające z oficjalnych grafik powinny stanowić mniej niż połowę grafik na wszystkich towarach. 

Podpowiedź: Plakaty z narysowanym samemu wzorem są ok! Plakaty z przetworzoną oficjalną grafiką są ok! Plakaty z fanartami narysowanymi przez innych artystów, sprzedawane bez ich zgody NIE są ok! Torba z nadrukowanym własnym wzorem jest OK! Torba z wyhaftowanym/namalowanym ręcznie wzorem na podstawie oryginalnej grafiki z gry jest OK. Torba z nadrukowanym wzorem prosto z gry, bez żadnego własnego wkładu kreatywnego NIE jest ok!

3. Towar wystawiany na stoiskach musi być zgodny z polskim prawem, na stoiskach nie powinny znaleźć się treści przedstawiające mowę nienawiści, obsceniczne i zawierające treści dla dorosłych.

4. Wystawca jest zobowiązany do rezerwacji wejściówki oraz do uiszczenia opłaty za stoisko na początku trwania imprezy w wysokości 35 zł. Opłatę za stoisko można uiścić za pomocą towaru o wartości 35zł przekazanemu organizacji. Towary posłużą za nagrody w konkursach i jako prezenty na Akcji Charytatywnej. Opłata za stoisko jest bezzwrotna.

Podpowiedź: Pełny koszt stoiska to 50zł. Należy zarezerwować wejściówkę w systemie zrzutka.pl https://zrzutka.pl/pkb663 (15zł) resztę kosztów (35zł ) należy uiścić na imprezie. 

5. “Stoisko” oznacza jeden stół (100x70cm) na wystawienie towarów i krzesło dla wystawcy. W przypadku zapotrzebowania na drugie krzesło lub inne przedmioty prosimy o kontakt mailowy lub informacje zgłoszeniu ( pole “uwagi” ).

Podpowiedź: Chcemy by jak najwięcej różnorodnych twórców mogło wystawić swoje prace, więc tymczasowo ustalamy limit jednego stołu na jednego wystawcę. W przypadku małej ilości zgłoszeń pojawi się możliwość dostawienia drugiego stołu. 

6. Po zamknięciu naboru organizatorzy zobowiązani są powiadomić wszystkich wystawców o werdykcie czy ich stoisko zostało przyjęte. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji wystawców w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, zgłoszeń stoisk niespełniających wymogów regulaminu, lub niezwiązanych z tematem imprezy. 

7. Wystawcy zobowiązani są do uprzątnięcia stoisk do godziny 19. 

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawiany na stoiskach, jak również za jakiekolwiek mienie wystawcy.

9.  Wszyscy wystawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu głównego imprezy. Jakakolwiek próba obejścia któregokolwiek punktu regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem stoiska z imprezy bez możliwości zwrotu kosztów wynajęcia stoiska.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na: genshin.meet.kontakt@gmail.com